Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Przetargi Media o nas Kontakt

Zbiory biblioteczne

Specjalizacja biblioteki

Gromadzimy zbiory: książki, czasopisma, kasety audio i video oraz CD-ROM'y z zakresu administracji, prawa, ekonomii, informatyki, fizjoterapii, pedagogiki i zarządzania.

Czasopisma w prenumeracie bieżącej
(wykaz posiadanych pozycji):

 1. Acta Balneologica Polska
 2. Annales UMCS. Sec. H Oeconomia wersja elektroniczna na stronie www.annales.umcs.lublin.pl)
 3. Archives of Medical Science*
 4. Argumenta Oeconomica* 
 5. Bank i Kredyt
 6. Biotechniques*
 7. Biuletyn Skarbowy
 8. Biuletyn Statystyczny (GUS)
 9. Biuletyn Statystyczny Województwa Lubelskiego (US w Lublinie) wersja elektroniczna na stronie http://www.stat.gov.pl/lublin/
 10. Ból
 11. Ceramika Budowlana
 12. Computerworld
 13. Delta
 14. Edukacja Dorosłych
 15. Ekonometria
 16. Ekonomia (dostęp do elektronicznej wersji po uzyskaniu hasła w Czytelni)
 17. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
 18. Ekonomista
 19. Fizjoterapia
 20. Fizjoterapia Polska
 21. Folia Oeconomica Cracoviensia
 22. Forum Penitencjarne
 23. Gospodarka Narodowa
 24. Inżynier Budownictwa
 25. Kardiologia Polska
 26. Lubelski Inżynier Budownictwa
 27. Ludność. Stan i Struktura w Przekroju Terytorialnym (GUS)
 28. Medycyna Nowożytna
 29. Medycyna Ogólna
 30. Monitor Ubezpieczeniowy
 31. Neurologia i Neurochirurgia Polska
 32. Neuropsychiatria i Neuropsychologia Polska
 33. Organizacja i Kierowanie
 34. Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja.
 35. Pielęgniarstwo XXI w.
 36. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 37. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 
 38. Postępy Dermatologii i Alergologii
 39. Postępy Rehabilitacji
 40. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 
 41. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja
 42. Problemy Pielęgniarstwa
 43. Problemy Polityki Społecznej
 44. Przegląd Epidemiologiczny
 45. Przegląd Gastroenterologiczny
 46. Przegląd Kardiodiabetologiczny
 47. Przegląd Medyczny
 48. Przegląd Menopauzalny
 49. Przegląd Organizacji
 50. Przegląd Statystyczny 
 51. Przewodnik Lekarza
 52. Rachunkowość
 53. Rehabilitacja Medyczna
 54. Rehabilitacja w Praktyce
 55. Reumatologia
 56. Rocznik Demograficzny 
 57. Rocznik Statystyczny RP (GUS)
 58. Rocznik Statystyczny Województw (GUS)
 59. Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego (GUS)
 60. Rynek Pracy w Województwie Lubelskim (US w Lublinie)
 61. Statistics in Transition*
 62. Studia Demograficzne
 63. Studia Ekonomiczne
 64. Warunki Życia Ludności (GUS)
 65. Wiadomości Statystyczne (GUS)
 66. Województwo Lubelskie. Podregiony, Powiaty, Gminy...
  (US w Lublinie)
 67. Współczesna Onkologia
 68. Współczesne Zarządzanie

* pozycje oznaczone gwiazdką wydawane są w języku angielskim

Wydawnictwa własne uczelni

Zbiory specjalne

Zbiory specjalne biblioteki stanowią obecnie niespełna 453 jednostki (kasety audio, video, materiały na nośnikach CD-ROM i DVD). W naszej kolekcji znajdują się między innymi bazy danych

 • Przewodnik Bibliograficzny za lata 1979-2000,
 • Bibliografia Zawartości Czasopism za lata 1996-2000,
 • Academic Search Full Text za lata 1984-2001,
 • Business Source Premier za okres 1984-2001,
 • Comprehensive MEDLINE Fulltext za lata 1960-2002.

Posiadamy także pokaźny zbiór kaset audio i video do nauki języka angielskiego i niemieckiego, materiały szkoleniowe na kasetach video i nośnikach CD-ROM z zakresu zarządzania i marketingu, Software Engineering Standards Collection wydaną przez IEEE oraz atlasy anatomiczne na CD-ROM - Atlas Anatomie des Menschen Sobotta, Multimedialny Atlas Anatomii Granta.

Księgozbiór podręczny

W księgozbiorze podręcznym znajdują się encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, informatory, słowniki językowe i biograficzne, niektóre podręczniki z zakresu prawa, ekonomii, administracji, statystyki, zarządzania, marketingu, pedagogiki, medycyny i nauk biologicznych. Prezencyjnie udostępniamy także zbiór sprawozdań z posiedzeń poszczególnych komisji Sejmu Rzeczypospolitej I i II kadencji, licząca niespełna 2000 woluminów kolekcję regionaliów oraz składający się z około 1200 woluminów księgozbiór Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.

Katalogi biblioteczne

W bibliotece WSZiA znajdują się obecnie następujące katalogi kartkowe (zamknięte w 1999 r.)

 • alfabetyczny: informacji szukamy według pierwszych liter nazwiska autora lub tytułu dzieła,
 • przedmiotowy: karty katalogowe uporządkowane są według haseł przedmiotowych, np. bezrobocie, finanse, gospodarka rynkowa,
 • systematyczny: informacje uporządkowane są według numerów UKD.
TELC

partner ZUS Współpraca partnerska