Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zasady udostępniania nie opublikowanych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich w Bibliotece Uczelni

Nie opublikowane prace doktorskie, magisterskie i licencjackie (zwane dalej "pracami") udostępnia się

  • ich autorom
  • pracownikom naukowym
  • doktorantom, studentom

Podstawowe zasady udostępniania prac

Prace udostępnia się wyłącznie w czytelni WSZiA, po uzyskaniu zgody dziekana danego wydziału WSZiA  na udostępnienie.

W uzasadnionych przypadkach dziekan  może odmówić zezwolenia na korzystanie z prac ze względu na ich stan zachowania, względnie cofnąć zezwolenie w przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego ogólnych zasad udostępnienia. tzn.:

  • zabrania się fotografowania pracy w części lub w całości
  • zabrania się wykonywania światłokopii z pracy
  • zabrania się wykonywania jakichkolwiek podkreśleń, notatek itp. na udostępnionym egzemplarzu

Udostępnianie prac w czytelni jest  bezpłatne

Użytkownik powinien powiadomić pracownika Biblioteki WSZiA o  zakończeniu korzystania z pracy lub o przerwie w korzystaniu przez okres dłuższy niż miesiąc. W przypadku nie zgłoszenia przerwy, prace będą odesłane do magazynu.

Zamawianie prac

Osoba zainteresowana składa w dziekanacie WSZiA zamówienie na druku uniwersalnym podania do dziekana, z podaniem - imienia, nazwiska i numeru albumu - autora pracy zamawianej do udostępnienia.

Prace zostaną zamówione w archiwum WSZiA i będą udostępnione w Czytelni WSZiA w przeciągu trzech dni od daty pozytywnej decyzji dziekana o udostępnienie.