Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Wydawnictwa konferencyjne

Na ścieżkach prawdy

Na ścieżkach prawdy

Jest to zbiór wystąpień księdza biskupa dr Wacława Tomasza Depo - ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, kierowanych do społeczności Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wystąpienia ułożone zostały w kolejności chronologicznej:

  • Humanizm w nauczaniu Jana Pawła II: wykład wygłoszony 2 kwietnia 2007 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu podczas sympozjum naukowego Współuzależnienie a dezintegracja życia rodzinnego z okazji II rocznicy śmierci Jana Pawła II,
  • Słowo wstępne i homilia wygłoszone 17 października w Katedrze Zamojskiej podczas Mszy św. inaugurującej rok akademicki 2007/2008 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu,
  • Zaproszenie do refleksji nad nadzieją...: wykład wygłoszony 17 grudnia 2007 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu podczas spotkania opłatkowego,
  • Wskazania doktrynalne Kongregacji Nauki Wiary dotyczące kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym: wykład wygłoszony 25 stycznia 2008 r. w Zamościu na spotkaniu z okazji 10. lecia Katolickiego Radia Zamość,
  • Słowo do uczestników III sympozjum naukowego Młodzi nadzieją podzielonego świata wygłoszone 2 kwietnia 2008 r. w rocznicę śmierci Jana Pawła II.

Wydawnictwo pełni wychowawczą rolę - jako lektura, ale również dokumentuje obecność szkoły w lokalnej społeczności.


ks. Bp dr Wacław Tomasz Depo, Zamość, czerwiec 2008 ISBN 978-83-60790-18

Rynki rolne Unii Europejskiej - trzy lata po rozszerzeniu

Rynki rolne Unii Europejskiej - trzy lata po rozszerzeniu

Zawarte w niniejszej publikacji materiały są rezultatem konferencji, wynikiem dyskusji i polemik jej uczestników na temat tworzonej i wdrażanej Wspólnej Polityki Rolnej. Dokonane analizy, wyselekcjonowane najważniejsze problemy, zidentyfikowane korzyści, a także zagrożenia autorzy wystąpień uwzględnili we wnioskach, które mogą być wykorzystane zarówno do korekty działań operacyjnych jak i formułowania polityki i działań długofalowych.


Bogdan Kawałko, 2007 ISBN 83-88367-XX-X

Sedes sapientiae

Sedes sapientiae

Dnia 27 kwietnia 2005 r. Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu nawiedziła Ikona Matki Bożej Sedes Sapientiae. Peregrynująca Ikona jest darem papieża Jana Pawła II dla środowisk uniwersyteckich całego świata z okazji Jubileuszu Nauczycieli Akademickich, celebrowanego w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Zgodnie z wolą Ojca Świętego wizerunek Matki Bożej przemierza ośrodki akademickie na całym świecie. Dotychczas Ikona odwiedziła Grecję, Rosję, Hiszpanię, Ukrainę, Peru, Chile, Ekwador, Słowację, Irlandię, Szkocję, Anglię, a od 15 grudnia 2004 r. rozpoczęła swą peregrynację po Polsce, która trwała do 30 listopada 2005 r.

ISBN 83-88367-91-9

Człowiek w centrum stworzenia

Człowiek w centrum stworzenia

Wizyta Ojca Świętego, Papieża Jana Pawła II w Zamościu słusznie uważana jest za wizytę tysiąclecia dla tych ziem, za największe i najważniejsze wydarzenie w historii miasta, od jego założenia w 1580 roku. Przed pięcioma laty w Zamościu Papieża witało ponad 300 tysięcy wiernych. Oprócz mieszkańców miasta i regionu na spotkanie z Ojcem Świętym przybyli również pielgrzymi z całego kraju oraz z odległych stron świata. Wpisując się w obchody uczczenia piątej rocznicy wizyty Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zorganizowała sympozjum naukowe zatytułowane "Człowiek w centrum stworzenia".

ISBN 83-88367-77-3

Uwarunkowania rozwoju regionalnego z uwzględnieniem restrukturyzacji obszarów wiejskich

Uwarunkowania rozwoju regionalnego

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej 14 grudnia 2000 r. w Zamościu przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji. Prezentowane tematy dotyczą: teoretycznych problemów uwarunkowań rozwoju regionalnego i restrukturyzacji obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego w kontekście współpracy transgranicznej oraz rozwoju wsi i restrukturyzacji rolnictwa. Bogaty materiał informacyjny, a także wnioski i propozycje zawarte w publikacji mogą służyć przy konstruowaniu regionalnych i lokalnych strategii rozwojowych przez samorządy i podmioty gospodarcze oraz poszerzaniu wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej i polityki regionalnej. 

ISBN 83-88367-17-X

Rynek pracy w procesie transformacji ustroju gospodarczego

Rynek pracy w procesie transformacji ustroju gospodarczego

Książka jest zbiorem wybranych referatów, wygłoszonych na konferencji naukowej zorganizowanej 30 marca 2000 r. we Lwowie przez Państwową Akademię Nauk Ukrainy, Ministerstwo Ukrainy ds. Nauki i Technologii we Lwowie, Państwowe Zachodnie Centrum Naukowe Ukrainy oraz Polską Akademię Nauk Oddział w Lublinie i Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu. Ukazuje problematykę bezrobocia jako kwestii ekonomicznej i społecznej w gospodarce tranzytowej w Polsce, zmian w poziomie i strukturze bezrobocia w Polsce i regionie lubelskim w latach 1990 - 1998 oraz rolę samorządu lokalnego w ograniczaniu bezrobocia na przykładzie miasta Zamościa. Referaty prezentowane są także w języku ukraińskim. 

ISBN 83-88367-04-8

Przemiany społeczno-gospodarcze struktur przestrzennych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej

Przemiany społeczno-gospodarcze

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej 17 grudnia 1999 r. w Zamościu przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji, przy współpracy z Sekcją Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN Oddział w Krakowie i Instytutem Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obejmuje problematykę przemian społeczno - gospodarczych struktur przestrzennych w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, na tle procesów integracji europejskiej. Prezentowane tematy ukazują aktualne wyniki badań dotyczących procesów przemian i kreowania strategii rozwojowych w wybranych regionach. Wiele miejsca zajmują prace badawcze prowadzone na terenie subregionu zamojskiego. 

ISBN 83-88367-01-3

Integracja Polski z Unią Europejską. Wyzwania i dylematy

Integracja Polski z Unią Europejską. Wyzwania i dylematy

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej 11 - 12 grudnia 1998 r. w Zamościu przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji. Publikacja nie stanowi monografii tematu, lecz prezentuje wielowymiarowe studia nad integracją Polski z Unią Europejską. Jest adresowana do środowisk politycznych, naukowych, samorządowych, a także studentów i publicystów. 


ISBN 83-910931-5-8