Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Formularz do suplementu

Przypominamy dyplomantom o obowiązku złożenia formularza "informacje dodatkowe do suplementu" (do pobrania w dziekanacie lub »kliknij tutaj«).

Jest to warunkiem zamieszczenia w suplemencie danych dotyczących np. udziału w pracy kół naukowych, uzyskanych stypendiów, nagród, wyróżnień, itp.

Wypełniony formularz należy złożyć najpóźniej 7 dni przed egzaminem dyplomowym (razem z kartą obiegową).

Po odbiór:

biret
  • odpisów - 2 egzemplarze
  • suplementu - 1 egzemplarz
  • indeksu

należy zgłosić się osobiście (w wyznaczonym terminie) z następującymi dokumentami:

  • legitymacją studencką - do zwrotu! (w dniu egzaminu dyplomowego następuje utrata statusu studenta)
  • dowodem wpłaty za wydanie dyplomu - 50 zł (w przypadku gdy wpłata nie została potwierdzona wcześniej pieczęcią kwestury w karcie obiegowej)

Dyplomy w oryginale (w twardej oprawie) są wręczane studentom podczas uroczystej graduacji we wrześniu lub październiku (zawiadomienia listowne rozsyła dział marketingu).

Czym jest i co daje studentowi suplement do dyplomu

Usprawnienie uznawalności wykształcenia uzyskiwanego w Polsce ma ogromne znaczenie z uwagi na proces integracji europejskiej, w której wyniku mobilność akademicka oraz zatrudnienie za granicą staną się zjawiskami o szerszym niż dotychczas zasięgu. W związku z tym ważne jest, aby kwalifikacje absolwentów polskich uczelni były należycie docenione.

Suplement do dyplomu to dokument opracowany przez grupę roboczą powołaną przez Radę Europy, Komisję Europejską oraz UNESCO/CEPES. Ma on być dołączany do dyplomów wydawanych w ramach kształcenia na poziomie wyższym w celu ułatwienia oceny i zrozumienia kwalifikacji posiadanych przez absolwenta.

Suplement do dyplomu ma ułatwić wdrożenie Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europy, przyjętej w Lizbonie w 1997 r. Suplement do dyplomu był także testowany w ramach projektu Phare Multi-Country Project on Recognition of Higher Education Diplomas and Study Credit Points across Border.

Suplement do dyplomu jest to:

  1. Narzędzie, które ma zastosowanie na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, by pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z uznawaniem wykształcenia w kraju i za granicą. Problemy te nasiliły się wraz z szybko zmieniającymi się regułami przyznawania tytułów zawodowych i stopni naukowych.
  2. System wspierający uznawanie wykształcenia do celów akademickich oraz zawodowych. Potencjalnie może być on użyteczny dla wszystkich szkół wyższych, organizacji zawodowych, studentów, pracodawców, instytucji publicznych, rządów i obywateli.
  3. Rozwiązanie, które w pełni eliminuje roszczenia i sądy wartościujące odnośnie równoważności wykształcenia dzięki temu, iż przedstawia wystarczającą ilość obiektywnych informacji pozwalającą odbiorcy na dokonanie samodzielnej oceny dokumentu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia. Jest to system, który nie gwarantuje automatycznego przyjęcia na studia bądź uznania wykształcenia. Ułatwia on te procesy dzięki temu, że opinie wydawane są przez niezależne instytucje krajowe lub lokalne (akademickie, zawodowe, rządowe itd.); w ten sposób nie narusza on prawa do wydania opinii przysługującego lokalnym ośrodkom decyzyjnym. Upraszcza on procedury przyjmowania na studia i procedury uznawania wykształcenia.
  4. Narzędzie, które powinno się stosować z uwagą. Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą powinno być postrzegane jako proces oceny zdobytych umiejętności, doświadczenia i wiedzy, przy czym powinno się dążyć do "uczciwego uznawania", a nie doszukiwać się dosłownej równoważności. Zachęca się osoby zajmujące się uznawaniem wykształcenia i korzystające z suplementu do skupienia się, gdy jest to możliwe, na wynikach odbytego kształcenia i do wydawania opinii na podstawie przedstawionych informacji jakościowych i ilościowych.
  5. Uzupełnienie oryginalnego dokumentu potwierdzającego posiadanie danego wykształcenia. Suplement do dyplomu powinien być dołączany do oryginalnego dokumentu, potwierdzającego posiadanie wykształcenia. Nie zastępuje on tego dokumentu. Ponadto, suplement do dyplomu może być używany łącznie z innymi dokumentami, w tym z życiorysami zawodowymi itd., z suplementami do innych dyplomów, z których każdy musi być dołączony do oryginalnego dokumentu o wykształceniu.

W połączeniu z właściwym dokumentem o wykształceniu, suplement powinien zawierać informacje, które umożliwią odbiorcy dokonanie oceny posiadanego przez daną osobę wykształcenia oraz podjęcie decyzji w sprawie, dla wyjaśnienia której dane dokumenty zostały złożone (np. dla podjęcia studiów, uzyskania zwolnienia z zaliczania pewnej części programu, uzyskania zatrudnienia, prawa do wykonywania zawodu itd.). Celem suplementu nie jest zastąpienie życiorysu zawodowego (CV), lecz dostarczenie dodatkowych informacji.