Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Vademecum studenta Erasmusa

Wiza i legalizacja pobytu

Studenci narodowości polskiej, którzy podróżują do innych Krajów Unii Europejskiej i EOG przekraczają granicę na podstawie paszportu  lub dowodu osobistego. Nie znika jednak jeszcze kontrola naszych obywateli wjeżdżających do pozostałych krajów UE  (Turcja!)
W tym przypadku istnieje konieczność posiadania ważnego paszportu.

Z dniem 1 maja 2004 r. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przy wyjazdach do państwa UE i EOG - niezależnie od celu i czasu trwania pobytu.

Jednak na pobyt dłuższy niż 3 miesiące konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. W przypadku niektórych państw formalności należy załatwić jeszcze przed wyjazdem. 

Studenci narodowości ukraińskiej zakwalifikowani do wyjazdu na stypendium zobowiązani są do uzyskania wizy i zgody na pobyt w kraju uczelni partnerskiej. Wszelkie formalności załatwiane są w Ambasadzie.

Warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest:

  • poświadczenie przez instytucję przyjmującą przyjęcia na praktyki w ramach programu Erasmus,
  • posiadanie ważnego ubezpieczenia,
  • uwiarygodnienie posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju).

Zezwolenie na pobyt wystawiane jest na okres do 1 roku.

Przed wyjazdem studenci zobligowani są do uzyskania informacji na temat sposobu załatwienia formalności pozwalających na legalny pobyt na stypendium.

Pobyt w uczelni zagranicznej

Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej, student zostaje powiado­miony drogą mailową o wszelkich kwestiach organizacyjnych związanych z jego pobytem za granicą.
Po przybyciu na miejsce, studenci uczestniczą w dniach adaptacyjnych tzw. Orientation Days podczas których poznają bazę uczelni, miejscowość oraz zostają zaznajomieni z procedurami formalnymi obowiązującymi w danej uczelni.
Student przebywający za granicą jest w stałym kontakcie mailowym z Koordynatorem Programu Erasmus swojej Uczelni.

Pamiętaj! Jako student Erasmusa masz takie same prawa ale również takie same obowiązki jak studenci uczelni przyjmującej.

Jak zgłaszać zmiany do Learning Agrement

Przed wyjazdem na studia każdy student deklaruje w Learning Agrement przedmioty, które zobowiązuje się zaliczyć będąc na stypendium. Dziekan Wydziału podpisując dokument, potwierdza, że zrealizowanie programu zajęć za granicą jest równoznaczne z zaliczeniem semestru w WSZiA.

Po przyjeździe do uczelni zagranicznej może okazać się, że z różnych powodów (np. odwołanie zajęć) nie ma możliwości studiowania wszystkich zawartych w Learning Agrement przedmiotów. W takim przypadku KONIECZNE jest wprowadzenie zmian do Learning Agreement.
Aby dokonać zmian należy wypełnić załącznik- Changes to Original Proposed Study Programme/Learning Agrement, który znajduje się na drugiej stronie Learning Agrement. Podpisany przez Koordynatora Programu Erasmus Uczelni Partnerskiej dokument należy niezwłocznie przesłać do Biura Współpracy Międzynarodowej WSZiA w Zamościu. Zgłoszone zmiany do Learning Agrement są przekazywane do akceptacji Dziekana Wydziału.

Pamiętaj! Brak zgłoszenia zmian do LA może skutkować tym, iż przedmioty nie ujęte w tym dokumencie nie będą uznane w WSZiA po powrocie ze stypendium.

Na dokonanie zmian w LA masz 30 dni od momentu rozpoczęcia zajęć na uczelni partnerskiej.

Dokumenty, które należy uzyskać podczas pobytu w uczelni partnerskiej

Po powrocie ze stypendium każdy student zobowiązany jest do dostarczenia do BWM następujących dokumentów:

  • Letter of Confirmation –  to zaświadczenie o pobycie w uczelni partnerskiej, uwzględniające faktyczne daty pobytu na stypendium.
  • Learning Agreement – porozumienie o programie zajęć, podpisane przez Koordynatorów uczelni partnerskiej, ewentualnie formularz zmian do LA.
  • Transcript of Records – wykaz zaliczeń wraz ze zdobytymi punktami ECTS. Dokument ten stanowi podstawę do zaliczenia semestru w uczelni macierzystej.

Pamiętaj! Dostarczenie kompletu dokumentów potwierdzających pobyt na stypendium i uzyskanie zaliczeń jest obowiązkiem studenta!