Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Nowy Rektor WSZiA w Zamościu

2019-12-11 11:59:22

Z początkiem grudnia nastąpiły zmiany we Władzach WSZiA w Zamościu. Miło nam poinformować, że do pełnienia funkcji Rektora powołany został Pan dr n. med. Rafał Sapuła. Natomiast dotychczasowy Rektor Pan dr Stanisław Wieczorek dołączył do Senatu Uczelni.

Nowy Rektor dr n. med. Rafał Sapuła to wojewódzki konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej w naszym województwie. Jest lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej, specjalistą medycyny paliatywnej, specjalistą balneologii i medycyny fizykalnej, mgr fizjoterapii, certyfikowanym lekarzem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Jest także absolwentem Dwuletnich Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Szpitalem/Administracji Zdrowiem Publicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dr Sapuła to Prezes Zarządu i lekarz Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji, wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Akademii Medycznej w Lublinie.

Pełni także funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Przewodniczącego Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Sprawował funkcję stałego doradcy Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP. Pełnił także funkcje Eksperta: Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie rehabilitacji medycznej, Ministerstwa Zdrowia w zakresie map potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej, medycyny paliatywnej oraz rehabilitacji.

Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Był Przewodniczącym Składu Orzekającego w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu oraz rehabilitacji medycznej.

Autor ponad 90 publikacji naukowych. Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Zamojskie Studia i Materiały - seria Fizjoterapia, członkiem Zespołu Redakcyjnego Postępy Rehabilitacji. Jest promotorem pomocniczym 5 doktorantów oraz promotorem kilkuset prac magisterskich i licencjackich. Uczestniczył w wielu konferencjach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. W 2014 r. zorganizował największe w historii Zamościa spotkanie naukowe XVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, w którym uczestniczyło ponad 700 osób, w tym 80 wybitnych naukowców w dziedzinie rehabilitacji z całego świata.

Rektor WSZiA w Zamościu dr n. med. Rafał Sapuła

wszystkie aktualnosci »