Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Przetargi Media o nas Kontakt

Pielęgniarstwo pomostowe - harmonogram zajęć

Zapraszamy studentów pierwszego semestru kierunku pielęgniarstwo pomostowe do zapoznania się z harmonogramem zajęć. Studenci wyższych semestrów studiów aktualny harmonogram zajęć mogą sprawdzić na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym i w Wirtualnej Uczelni.

Przeczytaj więcej »
 

WSZiA na Targach Pracy i Edukacji w Krasnymstawie

W dniu 14 marca 2018 r. pracownicy i studenci naszej uczelni uczestniczyli w Targach Pracy i Edukacji, które zorganizowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania aktualnej oferty studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych.

Przeczytaj więcej »
 

Absolwenci 13 edycji Podyplomowych Studiów Pedagogicznych

10 marca br. w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, przy ul. Akademickiej 4, odbyło się uroczyste zakoń­cze­nie 13 edycji Podyplomowych Studiów Pedagogicznych. Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych absolwentom wręczył rektor WSZiA i jednocześnie kierownik studiów dr Stanisław Wieczorek.

Przeczytaj więcej »
 

Akademickie Rekolekcje Wielkopostne

Serdecznie zapraszamy w dniach 14-16 marca br. na Akademickie Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Katedralnej w Zamościu.

Przeczytaj więcej »
 

Fizjoterapia - studia drugiego stopnia - harmonogram zajęć

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć dla pierw­szego semestru studiów na kierunku fizjoterapia - studia drugiego stopnia. Studenci wyższych semestrów studiów aktualny harmonogram zajęć mogą sprawdzić na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym i w Wirtualnej Uczelni.

Przeczytaj więcej »
 

Dr n. med. Rafał Sapuła - ciągle nowe wyzwania dla osób z niepełno­sprawn­ościami i rehabilitacji

Z końcem lutego br. zakończyły się prace Rady Programowej projektu pn. "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa" realizowanego przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. Członkiem Rady Programowej jako jedynym przedstawicielem środowiska medycznego był dr n. med. Rafał Sapuła, powołany na to stanowisko przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Przeczytaj więcej »
 

Pięćdziesiąt zeszytów "Barometru Regionalnego"

Właśnie ukazał się najnowszy numer „Barometru Regional­nego”, który jest już 50 zeszytem kwartalnika. Czasopismo powstało w 2002 roku z inicjatywy Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, dr. inż. Jana Andreasika, jako kwartalnik społeczno-gospodarczy o charakterze popularno-naukowym skierowany do społeczności akademickiej, przedsiębiorców i samorządu lokalnego oraz regionalnego. Redaktorem Naukowym został prof. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), a Redaktorem Naczelnym mgr Janusz Kawałko.

Inspiracją do założenia czasopisma były prowadzone w tym czasie przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kwartalne badania nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.

Przeczytaj więcej »
 

Najnowszy
Barometr Regionalny

Najnowsza
publikacja książkowa

Najnowsze
Zamojskie Studia i Materiały

Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy Koncepcja nowej retoryki prawniczej Zamojskie Studia i Materiały
 
TELC

partner ZUS Współpraca partnerska